csütörtök, október 22, 2020
 • Itt a vége....
 • Levizsgáztak Gazdáink is! Gratulálunk!
 • Szalagavató
  2020. január 17.
 • Beiskolázási kódok
 • Alapítványi Bál
  A szép nyári napok jegyében...
 • Előadás a sertéstenyésztésről.
  A Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége szervezésében.

 • Megkezdődtek a gyakorlati vizsgák:)
  Hajrá Srácok!
 • III. Országos Állategészségügyi Versenyen
  A III. Országos Állategészségügyi Versenyen: Balázsevics Noémi, Hintersehr Emma, Rezsneki Georgina Dávid Bohner és Gábor Grizák
 • Március 15.
  A nagy március nagy Ifjúságának örökösei, A szabadságot, amit ők kivívtak, Nektek kell békében megőrzeni! Bartók Lajos
 • Szalagtűzés
 • Iskolai Karácsony
  Köszönjük ezt a csodálatos műsort a 10.K-nak és osztályfőnöküknek, Juhász Jánosnak!
 • Karácsonyi Karaoke Party

 

AUGUSZTUS
Nap Feladat Felelős
28 javítóvizsgák igh.
24 – 31. tanév előkészítése, tantárgyfelosztás,órarend, igh.,osztályfőnökök, szaktanárok
31. tantestületi értekezlet  főigazgató
Szeptember
3. tanévnyitó ünnepély, tanulók tájékoztatása, órarend, munkavédelmi oktatás tankönyvfelvétel , Igh., osztályfőnökök, 
napló statisztikája, tanári ügyeleti rend elkészítése,  of. munkaközösség vezető
9. évfolyamos tanulók egészségügyi vizsgálata védőnő
1-30 az órarend szerinti órák megtartása,óraközi ügyelet ellátása beosztás szerint igh, szaktanárok,ofők
1-5 tankönyvfelvétel koordinálása ofők, tankönyvfelelős
15. tankönyvek pótrendelésének határideje ofők, tankönyvfelelős
15-ig  18 éven felüli tanulók névsorának elkészítése a biztosításhoz,  ofők, szaktanárok
osztály-diákbizottságok megalakítása, 
balesetvédelmi okt. jegyzőkönyveinek leadása
7. szülői értekezlet, iskolabemutató a 9. évfolyamos szülőknek of. munkaközösség vezető
14-15 Szüreti Expó megrendezése igh.
20. Pályakövetés leadása osztályfőnökök
20. Tanmenetek leadása szaktanárok
22. e-napló statisztika kitöltése osztályfőnökök
28. Kaposvári állattenyésztési napok   Királyné, Szuhai Balázs
30. Mulasztások, értesítések (szülő, járási hivatal, gyermekjólét) osztályfőnökök
30.  Munkaidő nyilvántartás leadása szaktanárok
Október
1-31. Órarendi órák megtartása, óraközi ügyelet ellátása beosztás szerint Igh. szaktanárok
1. Osztálytermek dekorálásának határideje of. munkaközösség vezető
1. Törzslapok megírása a 9. osztályokban osztályfőnökök
4. Diákközgyűlés Varga Judit
6. Megemlékezés az aradi vértanúkról, városi ünnepség  Osztályfőnökök, Nagy Andrásné
8-12 Tanulócsere az osztrák testvériskolával Molnár Gáborné
15. Iskolai statisztika elkészítése Igh.
13. Egészségnap Varga Judit
18. október 23-i ünnepség 11.k osztályfőnök
20. A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közlemény szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait,és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a Felvételi Központnak Igh.
A középfokú iskolák felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozzák felvételi eljárásuk rendjét, a tájékoztatót közzé teszik a KIR rendszerében
25. Gólyaavató Berta László, Sári Éva
26. Szakmák Napja megrendezése a kamarával együttműködésben Zadravecz György, Molnárné
26-27 Pályaválasztási kiállítás Kecskemét Berta László
31. Értesítés megküldése az általános iskoláknak a 9. 10. osztályos tanulók tanulmányi előmeneteléről titkárság
31 Mulasztások összesítése, értesítések osztályfőnökök
31. Munkaidő nyilvántartások leadása szaktanárok
November
október 29-november 3. őszi szünet  
5-30-ig az órarend szerinti órák megtartása, óraközi ügyelet ellátása beosztás szerint igh., szaktanárok
Egész hónap Szalagavató műsor próbái Berta László
8.  Pályaválasztási kiállítás Baja Kovács Bianka
9. Nyílt nap Molnárné
10. Munkanap  
15. Pályaválasztási kiállítás Kiskőrös Zámbó Gábor
17. Alapítványi bál igh.
22. Kompetenciaméréshez szükséges adatok felvitele igh.
23. Nyílt nap igh.
30. Tantermek ellenőrzése DÖK, of.mkv.
30. A novemberi mulasztások összesítése, a szülők értesítése Osztfők.
30. Szülők értesítése a várható bukásokról Osztfők
December
1-22-ig az órarend szerinti órák megtartása, óraközi ügyelet ellátása beosztás szerint igh., szaktanárok
7. Szalagavató Berta László, Fodor Zita
20. Karácsonyi ünnepség 10. évf. 
december 24-január 02. Téli szünet  
Január
3. Téli szünet utáni 1. tanítási nap  
4-31. Felkészítés a szakmai versenyekre /OSZTV,SZKTV, ÁSZÉV/ szakmai tanárok
6.-tól Farsangi napok DÖK
8. A félévi mulasztások számbavétele, ahol szükséges osztályozó vizsgára utasítás Igh., osztályfők
8. Az osztályzatok számának ellenőrzése Igh.
20. Az általános felvételi eljárás kezdete Igh.
25. Az 1. félév vége, osztályozó értekezlet szaktanárok
25-02.01. A szülők értesítése a félévi eredményekről Osztályfők
25.-02.01. ig.dicséretek kiosztása                  / mulasztásmentes félév/ Igh., ofők
31. Félévi tantestületi értekezlet főigazgató
31. Mulasztások összesítése, értesítések Osztályfők
31. Munkaidő nyilvántartás leadása szaktanárok
Február
1-28. az órarend szerinti órák megtartása,  óraközi ügyelet ellátása beosztás szerint igh. , szaktanárok
1-28 Felkészítés a szakmai versenyekre /OSZTV,SZKTV, ÁSZÉV/ Szakmai tanárok
1. szülői értekezlet of. mkv.
15. Jelentkeztetés az érettségire és a szakmai vizsgákra, felsőoktatási jelentkezési lapok beadása Igh, Gyak. okt. vez.
  ÁSZÉV-iskolai forduló Igh.,szaktanárok
  SZKTV, OSZTV írásbeli forduló  szaktanárok
18. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak igh.
25-e  Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól Osztályfőnökök
25.-03.01. Pénz7 Válallkozási témahét   Nem ezt választjuk
28-ig Tantermek rendjének ellenőrzése DÖK. of.mk.vez
28. Mulasztások összesítése, értesítések ofők
28. Munkaidő nyilvántartás leadása szaktanárok
Március
1-31 az órarend szerinti órák megtartása, óraközi ügyelet ellátása beosztás szerint igh., szaktanárok
kiírás szerint Osztályozó és különbözeti vizsgák az új tanulóknak Igh. szaktanárok
10. Munkanap (Egészségnap)   Varga Judit
13. 15 óra Március 15-e iskolai ünnepség igh. ofők, 9.évfolyam
18. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét  igh.
18-22 fenntarthatósági témahét   igh.
15-ig Beiskolázási terv elkészítése, jóváhagyatása igh.
21-22. Tanulói adatlapok módosítási lehetőségei az általános iskolában Igh.
28. A Felvételi központ elektronikus formában megküldi  a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát igh.
28. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről az állami intézményfenntartó központon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat. igh.
utolsó hét Próbavizsga a végzős szakiskolai osztályoknak Igh, szaktanárok
utolsó hét Próbaérettségi 12.K, 12.E Igh.,szaktanárok
utolsó hét Végzős osztályoknál értesítés a várható bukásokról ofők
31. Mulasztások összesítése, értesítések ofők
31. Munkaidő nyilvántartás leadása szaktanárok
Április
1-30 az órarend szerinti órák megtartása,  óraközi ügyelet ellátása beosztás szerint igh. , szaktanárok
8-12 Digitális témahét    
9. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját igh.
12. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak. igh.
18-23 Tavaszi szünet    
23. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). igh.
16. Megemlékezés a holocaust áldozatairól   Ofők
30. A középfokú iskola a felvételi eredményekről kiértesíti az általános iskolákat és a tanulókat Igh.
Utolsó hét Szülők értesítése a várható bukásokról ofők
30. Tankönyvek, könyvtári könyvek visszavétele a végzősöktől  tankönyvfelelős, osztályfők
30. Tankönyvrendelés lezárása tankönyvfelelős
 
Május
2-31 az órarend szerinti órák megtartása, óraközi ügyelet ellátása beosztás szerint igh. , szaktanárok
2. Végzősöknél utolsó tanítási nap osztályfőnöki munkaközösség vezető
2. Osztályozó értekezlet a végzős osztályoknál igh.
4. Ballagás igh.
6. 8,00 óra Magyar írásbeli érettségi  igh.  ofő.,szaktanárok,felügyelő tanárok
7. 8,00 óra Matematika írásbeli érettségi igh. ofők szaktanárok,felügyelő tanárok
8. 8,00 óra Történelem írásbeli érettségi igh. ofő szaktanárok,felügyelő tanárok
9. 8,00 óra Angol írásbeli érettségi igh. ofő szaktanárok,felügyelő tanárok
10. 8,00 óra Német írásbeli érettségi igh. ofő szaktanárok,felügyelő tanárok
10-11. Dr. Szabó Gusztáv országos gépészverseny gyakorlati okt. vezető
15. 8,00 ágazati vizsgatárgyak érettségi igh. ofő szaktanárok,felügyelő tanárok
  Szakmai írásbeli vizsgák mg. gépésztechnikus, növ.t.gépész, panziós igh. ofő szaktanárok,felügyelő tanárok
29. 8-12 óra Kompetenciamérés a 10. évfolyamon Igh. felmérésben résztvevő tanárok
  Osztálykirándulások Osztályfők
30. Könyvtári könyvek, ingyenes könyvek begyűjtése tankönyvfelelős, osztályfők
30. Mulasztások összesítése, értesítések ofők
30. Munkaidő nyilvántartás leadása szaktanárok
  Növénytermesztő gépész vizsga, szóbeli Gyak. okt. vez., szaktanárok
Június
1-15 az órarend szerinti órák megtartása, a tanulók év végi értékelése igh. szaktanárok
1. Pedagógusnap   igh.
4. Az érettségi dolgozatok megtekintése Igh., javító szaktanárok
4. Szakmai vizsgadolgozatok megtekintése Igh. javító szaktanárok
  Panziós falusi vendéglátó vizsga szóbeli Gy. okt. vez.,szaktanárok
4. Nemzeti összetartozás napja ofők
  Gazda vizsga, szóbeli  
15-e Utolsó tanítási nap,  igh. ofők, szaktanárok
15-e 14,00 óra Osztályozó értekezlet igh. ofők, szaktanárok
  Mezőgazdasági gépésztechnikus vizsga, szóbeli  
17.-19.  Szóbeli közép szintű érettségi igh., ofő,szaktanár
15-30 Az év végi adminisztrációs munka osztályfőnökök, szaktanárok
- statisztika,
bizonyítványok, anyakönyvek, szaktanári jelentések, a következő tanév előkészítése) tanórák elszámolása
Szertárak rendbetétele
Bizonyítványosztás
19. statisztika, szaktanári jelentések leadása szaktanárok
19.   Beiratkozás-  9. és szakképző  évfolyamok  leendő of.-ők, kollégium
27.  Év végi tantestületi értekezlet Ig.,szervezeti egységek vezetői, tantestület

 

 

 

 

 

{/tabs}

Akikre büszkék vagyunk

Terbe Noémi a Állattenyésztő és állategészségügy technikus OSZTV-n második helyezést ért el.

Terbe Noémi- Állattenyésztő és állategészségügy technikus OSZTV 2. hely

A 2019-es év tanára Juhász János

Az év tanára: Juhász János

a 2019-es év tanára: Juhász Zoltán

Az év tanára Juhász Zoltán

A 2019-es év tanára: Kasziba Gábor.

Az év tanára: Kasziba Gábor

Szakál Lászlónak Magyarország Agrárminisztere Elismerő oklevelet adományozott a pedagógusnap alkalmából

Szakál László elismerő oklevelet kapott

Berta Lászlónak 2016-ban munkája elismeréseként pedagógusnap alkalmából oklevelet nyújtott át

Berta László miniszteri elismerő oklevelet kapott

Kovács Bianka

      Célozd meg a Holdat! Még ha elhibázod is, a csillagok közt landolsz.” (Les Brown)

Tovább
Faddi Tibor
Faddi Tibor

Aki azt a bátorságot vette magának, hogy másokat tanítson,
annak mindennap tanulnia kell (M. Gorkij)

Tovább

Pályázat - logók

 

AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

OM: 027986

6440 Jánoshalma, Béke tér 13.
Tel.: 77/401-028,

email: suli@vmaszk.hu

 

 Amennyiben támogatni szeretné a Georgica alapítvány célkitűzéseinek megvalósítását,kérjük ajánlja fel adója 1%-át:

Számlaszám: 10402348-50526681-76801009

Adószám: 18269143103