KEHOP-5.2.2-16-2016-00049

A projekt alapadatai:

  • Megítélt támogatás összege: 1 321 581 227 Forint
  • A beruházás összköltsége: 1 321 581 227 Forint
  • A támogatás intenzitása: 100 %
  • Megvalósítás kezdő időpontja: 01.19.
  • Befejezés időpontja: 2023.01.27.

Kedvezményezettek:

BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

Déli Agrárszakképzési Centrum 

Közreműködő szervezet:

Miniszterelnökség, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

Fejlesztéssel érintett intézmény

Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

6440 Jánoshalma, Béke tér 13.

6440 Jánoshalma, Kiserdő tanya 19.

A projekt tartalma

A fejlesztéssel érintett épületek (6440 Jánoshalma, Béke tér 13.; hrsz.: 145; 6440 Jánoshalma, Kiserdő tanya 19. hrsz: 0358) a Magyar Állam tulajdonát képezik, melyeknek vagyonkezelője és használója a Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium.

A fejlesztéssel érintett épületek 1930-ban épültek. Energiafelhasználásuk jelen állapotban igen magas, nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, továbbá a fűtési rendszer sem szakaszolható megfelelően.

Az épületenergetikai beruházás a nyílászárók korszerű szerkezetekre való cseréjét, az épületek hőszigetelését, valamint fűtéskorszerűsítését és használati meleg víz (HMV) biztosítása napenergiával fejlesztést tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.

A projekt megvalósulása támogatja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghatározott eredmények elérését és hozzájárul a környezetvédelmi célkitűzések eléréséhez. A megvalósuló energiahatékonysági beruházás a globális környezetterhelés mérséklődését eredményezi ezzel megfelelve az Európai Unió energiahatékonyságról szóló irányelvének.

A projekt közvetlen célja az épületek energetikai tényezőinek javítása, megfelelve a hazai és az EU irányelvek előírásainak, elvárásainak. További cél az energiafelhasználás mérséklése a hatékonyabb energiafelhasználás által, illetve a működési költségek csökkentése, azaz a fejlesztés eredményeként biztonságosabb, egészségesebb, korszerűbb, környezetbarát intézmény létrehozása.

A fejlesztés közvetett célja a fenntartható fejlődés elősegítése az intézmény környezettudatos energiafelhasználása révén. A projekt abszolút értékben csökkenti hazánk üvegházhatású gáz kibocsátását és elősegíti a szemléletváltást a fenntartható fejlődés területén, továbbá támogatja az éghajlatváltozás mérséklését és az energiafüggőség csökkentését.

A projekt – a 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelően – a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. által vezetett konzorciumi formában kerül lebonyolításra – a fejlesztéssel érintett intézmény fenntartójával, a Déli Agrárszakképzési Centrummal szoros együttműködésben.

A KEHOP-5.2.2-16-2016-00049 azonosító számú projekt az Európai Unió Kohéziós Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával, a Miniszterelnökség, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság támogatásával valósul meg.

A projekt megvalósulásával elért eredmények:

  • További kapacitás megújuló energia előállítására 0,05805 MW
  • A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség 472,43 GJ/év
  • Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése 298,72 tonna/év
  • A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése 1508762,032 kWh/év
  • Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energiafelhasználás csökkenése 4959,11 GJ/év