Képzéseink

8. évfolyamot végzetteknek

Technikum

Szakmaképzési idő kód
mezőgazdasági gépésztechnikus5 év0701
mezőgazdasági technikus5 év0702

Szakképző iskola

Szakmaképzési időkód
mezőgazdasági gépész3 év0704
gazda3 év0703

Érettségizett tanulóknak

A képzésekhez a jelentkezési lapok megtalálhatók és letölthetőek a felvételi „fül” alatt.

Szakmaképzési időképzési forma
mezőgazdasági gépésztechnikus2 évnappali/esti
mezőgazdasági technikus2 évnappali/esti

Információk a szakképző iskoláról és a technikumról:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Letöltés [146.55 KB]

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Letöltés [755.38 KB]

 

AUTÓSISKOLA KÉPZÉS

Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
AUTÓSISKOLA

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

Jánoshalma

2023.

Tartalomjegyzék

1. A képző szerv adatai

    1. 1. Oktatási helyszínek

2. A tanfolyami felvétel feltételei

3. Mentesítések köre

4. Kötelező óraszámok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon

5. Tantárgyak, elméleti tanfolyamok

6. Gyakorlati vezetés

7. A képzés megszakítása, a tanuló távozása

8. Észrevétel, kérelem, panasz

9. Tanuló jogai és kötelezettségei

10. A képzőszerv jogai, kötelezettségei

11. Kizárás a tanfolyamról

12. Pénzügyi feltételek

13. A vizsgáztatással kapcsolatos egyéb tudnivalók

14. A képzés felügyeletét ellátja
15. Az engedélyező hatóság

Mellékletek

Tájékoztatók

1. A képző szerv adatai

Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy a Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szolgáltatásait választotta vezetői engedélyének megszerzése érdekében. Tájékoztatjuk, hogy iskolánk személygépkocsi (B, elmélet), mezőgazdasági vontató vezetői (T), képzésekkel és vizsgaszervezéssel foglalkozik.

Képzőszerv megnevezése: Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
NKH azonosító száma: 3062

Címe: 6440, Jánoshalma Béke tér 13

Telefonszáma, faxszáma: 77/401 028 fax: 401 746
Honlap cím: jhszaki.hu
Autósiskola e-mail címe: fmaszkkresz@gmail.com

A cég formája: Közös igazgatású többcélú közoktatási intézmény

Alapító okirat száma: SZIF/822/3/2020.

Képzési engedély száma: DA/EL/381/3/2008

Az iskolavezető neve: Szakál László (tel: 70/3872336)

NKH azonosító száma: 11636

Az iskolavezetői tevékenységének jogcíme: alkalmazott
Ügyfélfogadás helyszíne: Jánoshalma, Bernáth Zoltán utca 1/A.

Ügyfélfogadás időpontja: H, K, SZ, CS: 8,00-15,00. P:8,00-12,00

Ügyfélfogadó: Bátyai Józsefné (tel: 70/9363175)

1. Oktatási helyszínek
Elmélet: 6440 Jánoshalma, Bernáth Zoltán utca 13.
Tanpálya: 6440 Jánoshalma, Kiserdő tanya 19.
Bü: 6440 Jánoshalma, Kiserdő tanya 19.
Forgalom: Jánoshalma város úthálózata

2. A Tanfolyami felvétel feltételei

            A járművezető tanfolyamra való felvétel előtt autósiskolánk ügyintézőjének szóbeli tájékoztatása után a jelentkező kitölti a jelentkezési lapot, valamint a felnőttképzési szerződést. A fiatalkorúval kötött írásbeli szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írni. Tanfolyamra az vehető fel, aki a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges, a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló többször módosított 35/2000 (XI.30) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb, valamint közlekedés-biztonságilag alkalmas. Megfelel az egészségi és pályaalkalmassági feltételeknek.

A felvétel feltételei:

KategóriaJel.lapOrvosi alkalmasságÉletkorVez.eng.Iskolai végzettség
BXI.csoport17alapfokú iskolai végzettség
TX16Írni, olvasni tudás

Orvosi alkalmasság: A jelölt köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az orvosnál megjelenni, magát a szükséges vizsgálatnak alávetni. I. csoportú orvosi alkalmassági vizsgálatot a háziorvos végzi.

Elméleti vizsgára az bocsátható az előző feltételeken kívül, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, továbbá aki a BM rendelet
alapján tanfolyam mentes vizsgát tehet és a megszerezni kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásának feltétlenül a BM rendeletben előírt életkornál legfeljebb 3 hónapnál fiatalabb.

Az elméleti vizsgára bocsátás további feltétele a közlekedésbiztonsági alkalmasság.

Pályaalkalmasság: a jogszabályban előírt esetekben pl: korábban 5 sikertelen forgalmi vizsga a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni.

Aki a Pálya Alkalmassági Vizsgáló Intézetnél egyszer megfelelt minősítést kapott annak többé már nem kell ilyen vizsgálaton részt vennie.

A vizsgaigazolás kiállításának feltétele, hogy a tanuló közlekedés elsősegélynyújtásból sikeres vizsgát tegyen. E tanfolyamot és vizsgát a Megyei, illetve a Városi Vöröskereszt szervezi. Iskolánknál tanuló járművezető jelöltek részére, akik nem rendelkeznek e vizsgával, megszervezzük, és saját tantermünkben biztosítjuk az elsősegélynyújtás oktatást és vizsgát.

Az oktatás és vizsgáztatás díját a Vöröskereszt határozza meg. Igényüket az ügyfélszolgálati irodában jelenthetik be.

Nyomtatványok kitöltése: a jelentkezési lapot elektronikusan kell kitölteni. Amennyiben vezető engedéllyel, vagy járművezető igazolvánnyal rendelkezik, úgy ennek fénymásolatát a képző szervnél kell leadni, az eredeti okmányok bemutatásával.

Tan- és vizsgadíj befizetése: A tanfolyam és vizsgadíjat iskoláknál kell befizetni.

Az összes dokumentumot a Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium ügyfélszolgálati irodájában kell leadni, szintén itt kezdeményezheti az igazoló okirat bemutatásával a tanfolyami felmentését. A képzési és vizsgáztatási árakat a tanulmányi szerződés tartalmazza.

Alapfokú iskolai végzetség az alábbiak szerint igazolható:
– Személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,
– Az iskolai végzettség igazolására szóló okmány eredeti példányával,
– A közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,
– Külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy
– Külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

3. Mentesítések köre

            Az iskolavezető, mentesíti az egyes elméleti, tantárgyak foglalkozásain való részvétel alól azt a tanulót, aki a tantárgyaknak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik. Akit a fenti módon az iskolavezető mentesített, azt a jelentkezési lap leadásakor, kérésére a vizsgabizottság mentesíti az adott tárgy vizsgakötelezettsége alól. Ebben az esetben csatolni kell a mentesítés alapjául szolgáló okirat fénymásolatát. Műszaki ismeretek, valamint biztonsági ellenőrzési és üzemeltetési tantárgyak hallgatása alól, ill. vizsgája alól csak a T kategóriákban adható felmentés.
A felmentés alapja jogszabály szerint. Felmentés csak a leadott jelentkezési lappal adható, a vizsgák megkezdése után már nem menthető fel.

Vöröskeresztes vizsga alól felmenthető az a tanuló, akinek 1984. 01.01-je után bármilyen vezetői engedélyt, valamint segédmotoros kerékpárra vagy lassú járműre vezetői igazolványt szerzett, továbbá aki 1969. 07.01-je és 1983. 12.31-e között szerzett „D” vagy Trolibusz járműkategóriás vezetői engedélyt, valamint a külön jogszabályban előírt iskolai végzettsége van.

A fenti módon mentesített tanulók felkészítése – a Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – a tanulóval kötött külön megállapodása alapján történik.

A felsorolt mentesítéseket részletesen az I. sz. melléklet tartalmazza.

4. Kötelező óraszámok a közúti járművezető-képző tanfolyamokon

            A közúti járművezető-képzés kategóriánkénti kötelező óraszámait a II sz. melléklet tartalmazza.

5. Tantárgyak, elméleti tanfolyamok

Tantermi:

Az ide vonatkozó rendeletek szerint az elméleti tanfolyam úgy került kialakításra, amely elegendő ahhoz, hogy a tanuló sikeresen felkészüljön az elméleti vizsgára. Természetesen ez csak a tanuló aktív közreműködésével lehetséges. Ezért a tanulónak előre fel kell készülnie minden előadásra az ismertetésre kerülő tankönyvekből vagy digitális anyagból. Ily módon a konzultációkon az esetleges pontosításokkal, értelmezésekkel ill. a vizsgára való felkészítéssel foglalkozunk. Amennyiben a tanuló a betervezett napon akadályozva van, akkor másik csoport azonos sorszámú előadásán pótolnia kell hiányzását. Ha nincs párhuzamos csoport, a megengedett 10% feletti hiányzást pótolni kell az óradíj befizetése mellett. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy más csoportok konzultációit is látogathatja díjmentesen. elméleti óra 45 perc, és 10 perc szünetből áll. Az eredményes felkészüléshez a következő tankönyveket javasoljuk:

 1. Autóvezetők tankönyve (B, kategória)
 2. Tesztkönyv a járművezetői vizsgákhoz
 3. Járművezetési ismeretek (T kategória)

E-learning (online):

Iskolánkban az elméleti tanfolyam elvégzésére – a tantermi képzésen kívül – e-learning keretein belül is van lehetőség.

Erről a képzési formáról a következőket kell tudni:

A tananyaghoz az e-Titán rendszerén keresztül lehet hozzáférni. A tananyagban eltölthető és képzésre fordítható idő az első bejelentkezéstől kezdődően
T, kategória: 75 óra/180 nap, amely 10 óra/30 nap időre meghosszabbítható.
B, kategória: 75 óra/180 nap, amely 10 óra/30 nap időre meghosszabbítható.
Az e-learning felhasználási jogosultságot másik személynek átengedni tilos. A tananyagot, illetve annak részeit, beleértve a médiaelemeket, szövegeket bármilyen más módon felhasználni illetve másolni, átdolgozni, harmadik személynek tovább adni tilos.
A felhasználónév és jelszó titokban tartásáért a tanuló felel. Amennyiben ez harmadik fél tudomására jut, haladéktalanul értesítenie kell az e-Titán rendszert, és a jelszavát meg kell változtatnia! Ezek elmulasztásából eredő károkért a tanuló felel.
Az e-learning képzés valamint az e-Titán rendszer használata során a tanuló számítógépének egyes adatai és IP címei naplózásra kerülnek. Az e-Titán rendszer használatával a tanuló hozzájárul adatainak kezeléséhez.
Amennyiben a rendszer használatával kapcsolatos kérdés, vagy probléma merülne fel, a 06 (1) 577-0222 telefonszámon lehet segítséget kérni.

 Elméleti vizsgát az tehet:aki

a tanfolyam elméleti részét a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el, továbbá a 7. § szerinti igazolást a közlekedési hatóság részére a jelentkezési lapon bemutatta vagy annak elvégzése alól a 4. § (6) bekezdésében foglaltak alapján mentesült, továbbá aki a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló rendelet alapján tanfolyammentes vizsgát tehet,

(5) Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, akkor csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.”

A vezetési gyakorlat oktatása során – a járműben kialakított ülőhelyek számának megfelelően – a tanuló, a szakoktató, a tolmács, a szakfelügyelő és az ellenőrzésre jogosult személyek, a képzés ellenőrzésének akadályozása nélkül az iskolavezető, a megfigyelő szakoktató, a szakoktató jelölt, valamint az iskolavezető engedélyével a tanuló hozzájárulásával megjelölt más személy tartózkodhat. Tehergépkocsi és pótkocsi rakfelületén, oktatás közben személy nem szállítható

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki az előzőekben leírtakon túl a tan- és vizsgadíjat irodánkban befizette.

A tanuló a tanfolyam megnyitón részletes tájékoztatót kap a felkészülés menetéről az előadások időpontjáról, a vizsga helyéről és idejéről.

6. Gyakorlati vezetés

            Csak valamennyi elméleti tantárgyból tett sikeres vizsga után szabad szakoktató felügyelete mellett megkezdeni. Egy vezetési óra 50 percből és 10 perc szünetből áll.

A vezetési gyakorlat alap- és főoktatási részében meghatározott feladatok, kötelezően előírt minimális óraszámot jelentik, amit mindenkinek igazoltan teljesíteni kell.

Az egyéni adottságoknak, nemnek, életkornak itt jelentős szerepe van és befolyásolja az egyes személyenkénti óra szükségletet.

Az oktatás során a járművön a tanuló a szakoktató és az ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak. Ezeken kívül a tanuló hozzájárulásával jelen lehetnek még szakoktató jelöltek és a megfigyelő tanulók. A gyakorlati felkészítésnek több fázisa van, de alapvetően két részre bontható. Járműkezelési részre, vagy rutin gyakorlatra és a kötelező forgalmi gyakorlatra. Mindkettő vizsgával végződik. A főoktatás (forgalmi képzés), csak sikeres járműkezelés (rutin) vizsga után kezdhető meg.
Az előre megbeszélt helyen, és időben mind az oktató, mind a tanuló köteles egyaránt 20 percet várakozni az esetleges előre nem látható késések miatt. A vezetéssel történt időt, km-t dátum szerint a vezetési kartonon rögzítik, és a tanuló, valamint az oktató aláírásával hitelesítik.
Járműkezelési (rutin), illetve forgalmi vizsgát csak az a tanuló tehet, aki legalább a kötelezően előírt óraszámú képzésen igazoltan részt vett, és közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas.

7. A képzés megszakítása, a tanuló távozása

            A tanuló írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk és amennyiben az lehetséges, az addig elvégezettekről hivatalos igazolást adunk ki. A képzést egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert annak komoly anyagi vonzata is lehet. (lásd a pénzügyi részt)

Más képzőszervhez való távozás esetén a képzőszerv tanuló áthelyező adatlapot köteles kitölteni, melynek:

 • A pontját a tanuló tölti ki, melyen szerepelni kell személyi adatainak,
 • B pontját az elbocsátó képzőszerv,
 • C pontját a befogadó képzőszerv tölti ki.

Az elbocsátó képzőszerv a kitöltött tanuló áthelyező adatlapot az A pontban megjelölt tanulónak megküldi.

Ha a kérvényező fiatalkorú a kérelmet a szülőnek (törvényes képviselőnek) is alá kell írni. A tanuló áthelyezését semmilyen okból nem lehet megtagadni.

8. Észrevétel, kérelem, panasz

            A konfliktus rendszerint a tanuló és az oktató között alakul ki. Javasoljuk, hogy először hozzá forduljon, és személyesen vele rendezze problémáit. Ha ez nem segített, akkor panaszával, kérésével keresse fel ügyfélfogadó irodáinkat és forduljon a helyi kirendeltség vezetőjéhez. Amennyiben a kirendeltség vezetője az Ön számára nem intézkedett megnyugtató módon, úgy forduljon Szakál László iskolavezetőhöz, és utána a szakmai felügyeleti szervünkhöz.

9. Tanuló jogai és kötelezettségei

 • képzési szerződés kötése a képzőszervvel
 • a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozói szerződését,
 • vállalkozói szerződésben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni,
 • a képzést megszakítani, a pénzét meghatározott feltételek mellett visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni,
 • bizonyos ésszerű határokon belül a gyakorlati vezetés időpontját oktatójával egyeztetni ill. kérni hogy a lakására, munkahelyére menjen el Önért,
 • oktatót, kocsi típust kérni:

A választható oktató járművek:

B: Gyakorlati oktatás tanuló áthelyezővel tetszés szerint választható autósiskolánál történik.

T: Gyakorlati oktatást, iskola csak a saját oktatójárműivel végzi.
 Zetor 6211+pótk., Zetor 5211+pótk., Zetor 6421 Proxima+pótk, Zetor Proxima CL 80+pótk.

 • meghatározott módon lemondani a vezetést,
 • panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni,
 • az egyes befizetésekről készpénz befizetési számlát kérni,
 • a tandíjat minden esetben előre megfizetni,
 • a tanuló szerződést elolvasni, és tudomásul venni, vagy módosítást kezdeményezni,
 • a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani,
 • az elméleti, gyakorlati oktatáson, józan, kipihent állapotban és az oktatási körülményekhez igazodó öltözékben megjelenni,
 • az általános emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kultúráltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni,
 • a tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni,
 • a megbeszélt gyakorlati vezetési órákat legalább 48 órával előtte lehet lemondani,
 • késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni,
 • mulasztásait, hiányzásait pótolni,
 • a munkavédelmi előírásokat betartani,
 • amennyiben a tanuló kedvezményes oktatásban részesül és a későbbiek folyamán más képző szervnél folytatja tanulmányait úgy a kedvezmény díját köteles visszafizetni,

10. A képzőszerv jogai, kötelezettségei

 • joga, hogy a képzési engedélyben szereplő kategóriákra jelentkezőkkel felnőttképzési szerződést kössön,
 • joga, hogy a felnőttképzési szerződést indokolt esetben felmondja,
 • joga, hogy a felnőttképzési szerződés alapján szolgáltatási díjat állapítson meg,
 • joga, hogy a felnőttképzési szerződés módosítását kezdeményezze,
 • joga, hogy a tanfolyam előadásainak időpontját meghatározza, illetőleg indokolt esetben módosítsa,
 • joga, hogy a tantervekben szereplő tantárgyak óraszámait meghatározza, ha kell módosítsa
 • joga, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatósággal a vizsga időpontokra vonatkozóan megállapodjon,
 • joga, hogy alvállalkozót foglalkoztasson,
 • kötelezettsége a teljes képzési szolgáltatás folyamatos feltételeinek biztosítása,
 • kötelezettsége a képzési engedély alapján beiskolázott tanulók ügyeinek teljes körű, gondos intézése,
 • kötelezettsége a tanuló személyes adatainak bizalmas, diszkrét kezelése,
 • kötelezettsége a tanuló panasz kivizsgálása,
 • kötelezettsége, hogy a szolgáltatási díjról nyugtát vagy számlát adjon,
 • kötelezettsége a tanuló részére hivatalos és pontos igazolást kiadni a tanulmányi és vizsga adatairól, ha a tanuló a felnőttképzési szerződést felbontja és nincs szolgáltatási díj tartozása,
 • kötelezettsége, hogy a felnőttképzési szerződés felbontása után visszajáró szolgáltatási díjat (egyéb kikötés hiányában ) visszafizesse,
 • kötelezettsége, hogy az általa foglalkoztatott szakoktatók szakmai munkáját figyelemmel kísérje, ha kell ellenőrizze.

11. Kizárás a tanfolyamról

            Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatáson való részvétel, amely a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi. Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki az elméleti tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi. A tanfolyamról kizárt tanulót nem illeti meg az elméleti tandíj visszatérítésének a joga.

12. Pénzügyi feltételek

            Tanfolyam díjainak befizetése ügyfélszolgálati irodáinkban történik az ottani iskola pénztárában, melyről bizonylatot kap a tanuló.

A befizetést igazoló bizonylatot a tanulónak be kell mutatni az oktatónak a gyakorlati oktatás megkezdése előtt. Szolgáltatást csak ezt követően biztosítunk.

A részletfizetés lehetséges legkisebb összege az elméleti tandíj, illetve mindenkori gyakorlati díj 50 %-a. Részletfizetés esetén nem kerül többe a tanfolyam. Ez nem kölcsön és nincsenek kamatai sem. Ez inkább fizetéskönnyítés a tanuló részére. A lényeg, hogy a tanuló szolgáltatást csak akkor kaphat, ha a tandíj részt előre befizette.

A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam, biztonság ellenőrzés és üzemeltetés) tandíjrésze a tanfolyam kezdete után nem változik és nem is téríthető vissza.
A tanfolyam kezdése előtt a befizetett tandíj, kezelési költséggel csökkentett része írásban visszaigényelhető.

A gyakorlati vezetési órákat szerződés szerint teljesítjük. A tanfolyam félbeszakítása esetén -írásbeli kérelemre – a fennmaradó részt visszafizetjük kezelési költség levonásával.

A kezelési költség nem lehet több, mint a gyakorlati vezetési díj 10%-a de legfeljebb 9000 Ft.

Nem kell a kezelési költséget megfizetnie annak a tanulónak, aki a képzést az oktató vagy a képzőszerv hibájára visszavezethető okok miatt szünteti meg, és kéri át magát másik képzőszervhez.

13. A vizsgáztatással kapcsolatos egyéb tudnivalók

            Az egyes kategóriákhoz tartozó gyakorlati vizsgákat az első sikeres közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított két éven belül lehet letenni. A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes.

Elméleti vizsga nélkül megszerezhető kategória esetén a két évet az első gyakorlati vizsga időpontjától kell számítani.

Gyakorlati vizsgára, biztonság ellenőrzés és üzemeltetési vizsgára az bocsátható, aki az adott kategóriára vonatkozó életkort betöltötte, és az elméleti vizsgái sikeresek. Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, az legkorábban 3 nap után tehet újabb vizsgát, melynek feltétele a vizsgadíj befizetése

Amennyiben vezetői engedéllyel rendelkezik úgy ez is szükséges a vizsgához, ezen kívül személyigazolvány vagy útlevél és lakcím igazoló okmányt is vinni kell.

Pontos időben kell megjelenni.

A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni, és a felügyelet vezetője hat hónapra eltilthatja azt aki:

 • a személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette vagy azt megkísérelte,
 • a vizsgán szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt van, vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan,
 • a vizsgabiztos döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, fenyegetéssel befolyásolni törekedett.

A vizsgát a vizsgabiztos felfüggesztheti és a vizsgabizottság vezetője három hónapra eltilthatja azt, aki a vizsga rendjét megzavarta.

A vizsgát a vizsgabiztos abban az esetben is felfüggesztheti, ha a szakoktató a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a szakoktató legfeljebb hat havi eltiltást kaphat a vizsgákon való részvételtől.

A Vizsgaközpontok a sikeres vizsgáról kiállított vizsgaigazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság (okmányiroda) részére küldi meg. A vezetői engedély bármelyik okmányirodánál a személyazonosság igazolásával, orvosi alkalmassági igazolás és az egészségügyi kártya bemutatásával vehető át.
Ha már van vezetői engedélye, kategóriabővítésre vigye magával azt.
Külföldieknél feltétel az érvényes tartózkodási engedély (legalább 6 hónap), vagy állandó, vagy ideiglenes bejelentett magyarországi lakcím.

14. A képzés felügyeletét ellátja

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

6000 Kecskemét, Szent István körút 19/a.

+36-76-795-110

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság

1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. IV. em. 410.

+36-1-814-1819.

15. AZ ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Közúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály

1138 Budapest, Váci út 188.

Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.

+36 (1) 477-1551

I.sz. melléklet

MENTESÍTÉSEK AZ EGYES ELMÉLETI, ILLETVE GYAKORLATI VIZSGÁK ALÓL

1. SZERKEZETI ÉS ÜZEMELTETÉSI ISMERETEK

– Bármely egyetemen, főiskolán szerzett

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöki vagy üzemmérnöki oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés mérnöktanári oklevél;

= gépész-, autógépész-, közlekedés üzemmérnöki műszaki tanári oklevél;

= szakirányú műszaki oktatói oklevél.

– A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karon és a jogelőd Katonai Főiskolán szerzett

= harcjármű üzembentartó szakos oklevél;

= katonai gépjármű üzemeltető szakos oklevél;

= gépjármű technikus tiszti képesítés;

= harcjármű üzemeltetői üzemmérnök.

– „Műszaki ismeretek” szakos szakoktatói oklevél (vagy ezzel egyenértékű képesítés).

– Technikusi oklevél (szakközépiskolai érettségi)

= közúti járműgépész;

= közlekedésgépész;

= gépjármű-technikai;

= gépjárműüzemi;

= mezőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépjavító;

= építőgépész;

= gépjárművezető és -karbantartó.

– Szakképesítés – szakmunkás bizonyítvány

= autószerelő;

= anyagmozgatógép-szerelő;

= építőgép-szerelő;

= mezőgazdasági gépszerelő;

= gépjárművezető és -karbantartó;

= mezőgazdasági gépész;

= fakitermelési gépkezelő;

= állattartó telepi gépész;

= kertészeti gépész;

= növénytermesztő gépész;

= erdőgazdasági gépész;

= mezőgazdasági gépszerelő és gépüzemeltető;

– A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében szerzett gépjárműkezelői bizonyítvány.

A felsorolt szakképesítéseket adó oktatási intézmények hallgatói részére iskolai tantervbe építetten szervezett közúti járművezetői tanfolyam esetén a felmentés megadható, a vizsgaigazolás azonban csak az érettségi bizonyítvány (technikusi oklevél, szakmunkás végzettséget, illetve szakképesítést igazoló bizonyítvány) bemutatása esetén állítható ki.

Ha a felmentést szervezetten megkérte az iskola, de a vizsgázó a felmentéshez szükséges iskolai végzettségét igazoló okiratot (még) nem tudja bemutatni, a felmentett tárgyakból a vizsgázó kérheti a vizsga letételét. Valamennyi vizsga sikeres letétele esetén – az egyéb feltételek teljesülése mellett – a vizsgaigazolást a vizsgázó részére ki kell adni.

A mentesítési kérelmek elbírálásakor a szakma megnevezését és a szakképesítés szakmai tartalmát kell meghatározónak tekinteni.

A „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés” vizsgakötelezettség alól mentesül aki meglévő „Lassú jármű” vezetői igazolványa alapján mezőgazdasági vontató vezetésére „T” kategóriás vizsgát kíván tenni.

2. MUNKAVÉDELEM, TŰZVÉDELEM, SZÁLLÍTÁS

– Munkavédelmi szakképzés keretében szerzett szakképesítés

 = munkavédelmi szakmérnöki oklevél;

 = munkavédelmi üzemmérnöki oklevél;

 = felsőfokú munkavédelmi szakképesítő egyetemi tagozaton szerzett oklevél;

 = munkavédelmi technikusi oklevél;

 = középfokú munkavédelmi szakképesítő oklevél.

– A közúti járművezetői vizsgáztatás keretében 1993. január 1-je után tett sikeres vizsga a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” vizsgatárgyból.

3. EGYÉB MENTESSÉGEK

Tanfolyammentes vizsga letételét kérheti, aki a Magyar Honvédségnél (Magyar Néphadseregnél) az 1/1984. (Közl. Ért. 1.) KM–HM együttes utasítás vagy a fegyveres erők részére történő közúti járművezető képzésről, vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó vezetői engedély kiadásáról szóló 22/1992. (XI. 25.) KHVM–HM–BM együttes rendeletben meghatározott – csak katonai járművek vezetésére jogosító – „C” vagy „E” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik. A tanfolyammentes vizsga letételére csak abból a kategóriából jogosult a vizsgázó, amelyből érvényes katonai vezetői engedélye van. Az 1993. január 1-je után kiadott „E” kategóriás katonai vezetői engedély a kiállításától számított 3 évig jogosít a tanfolyammentes vizsga letételére.

4. AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ISMERETEK MEGSZERZÉSÉT TANÚSÍTÓ IGAZOLÁS BEMUTATÁSA ALÓLI MENTESÍTÉSEK

A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító – a Magyar Vöröskereszt által kiállított – igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján:

– az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi,

– az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi,

– védőnői,

– dietetikusi,

– mentőtiszti,

– gyógytornász,

– egészségügyi szakoktatói,

– diplomás ápolói

oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint

– a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és

– az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek,

továbbá minden olyan vizsgázó, aki

– 1969. július 1-je és 1983. december 31-e között „D” kategóriára vezetői engedélyt, vagy „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt szerzett;

– 1984. január 1-je után:

 = bármely járműkategóriára vezetői engedélyt,

 = „trolibusz” kategóriára járművezetői engedélyt,

 = „Mezőgazdasági vontató”, „Segédmotoros kerékpár”, „Lassú jármű” kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett.

Az iskolai végzettséget tanúsító okiratról készített – és az iskolavezető által hitelesített – fénymásolatot a jelentkezési laphoz kell csatolni, vagy az eredeti okiratot a vizsgabizottságon be kell mutatni. Ugyanígy kell eljárni az elsősegély nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító „Igazolás” és a korábban szerzett vezetői engedély, (járművezetői igazolvány) esetében is.

II. sz. melléklet

KÖTELEZŐ ÓRASZÁMOK A KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ TANFOLYAMOKON

A DÉLI ASZC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium iskolában a képzést a táblázatban feltüntetett óraszámokban tartjuk.

KategóriaAlapismeretek
Elméleti tantárgyak
Járművezetési gyakorlat Megjegyzés
óraKJeSzüF 1–2Mu óraAFF/vF/oF/hF/éF/k
T46XXXX 1239333
B28XXX299201442
Rövidítések:     
 K= Közlekedési alapismeretekA= Alapoktatás 
 Je= Járművezetés elméleteF= Főoktatás 
 Szü= Szerkezeti és üzemeltetési ismeretekF/v= városi vezetés 
 Mu= Munkavédelem, tűzvédelem, szállításF/o= országúti vezetés 
 F 1–2= F 1–2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasításF/é
F/k
= éjszakai vezetés
= vezetés könnyű terepen
 

III.sz.melléklet

KATEGÓRIÁNKÉNTI TANFOLYAMI (KÉPZÉSI) ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

T kategória:
Azon szakmai képzésben résztvevő tanulóink, akiknek a szakmai vizsgához kötelező a T kategóriás jogosítvány az elméleti képzés illetve a gyakorlati képzés ingyenes.
Csak akkor kell 90 000Ft a tanfolyami hozzájárulást fizetniük ha járművezetés elmélet és járművezetési gyakorlat nem az órarendszerinti képzésben kívánják elvégezni.
Azok a tanulóink, akiknek nem kötelező a szakmai vizsgához a T kategóriás jogosítvány az elméleti képzése ingyenes a gyakorlati képzés 194 000Ft.
Külsős tanulóinknak összköltsége 250000Ft, ami magába foglalja az összes képzési költséget illetve az első vizsgák díjait is.
B kategória:
Határozatlan ideig szünetel!

A vizsgadíjak:


Kategória
Elméleti vizsgatárgyak és vizsgadíjak (Ft)Gyakorlati vizsgatárgyak és vizsgadíjak (Ft)Összes vizsgadíj (Ft)
 SzüMu    BüJk     R     F 
B4.600      4.600
T4.600 4.6004400 3.5003.60020.700
Közlekedési ismeretek  FForgalmi vizsga
SzüSzerkezeti és üzemeltetési ismeretek*  2 év gyakorlatnál kevesebb A1-el, vagy A korl. 21 év betöltése után
MuMunkavédelem, tűzvédelem, szállításMMoped
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetésTTraktor
JkJárműkezelés   KKerti traktor
RRutin vizsga     

IV. sz. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ A RENDKÍVÜLI PÁV VIZSGÁLATOKRÓL

RENDKÍVÜLI PÁV VIZSGÁLAT SZÜKSÉGES:

 • a gépjármű-vezetési gyakorlatból ugyanazon járműkategóriában 2 éven belül ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez,
 • a rendőrhatóság, az ügyészség, a bíróság és orvos kezdeményezésére,
 • a járművezető, illetve munkáltatójának kérésére.

V. sz. melléklet

Az elméleti vizsgáztatás főbb adatai

KategóriaTantárgyKérdésekMegfelelés pontszáma
(pont)
Megengedett hibapontok száma
(pont)
Tiszta vizsgaidő összesen
(perc)
 
száma
(db)
összpontértéke
(pont)
BK5575651055
T  K M55 2575 2565 2110 455 25

VI. sz. melléklet

TANULÓSZERZŐDÉS

amely készült járművezetőképzés tárgyában az 1. pontban megjelölt szerződő felek között és a 2.,3.,4.,5.,6. pontban megjelölt feltételek mellett.

 1. ……………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………….…(képzőszerv kirendeltségének neve) 
  …………………………………………………………………  (képzőszerv kirendeltségének címe)
   vállalja a vele szerződést kötött:

  név: …………………………………………………………………………………………………………………………….
  lakcím: ……………………………………………………………………………………………………..…………………
  szem. ig. szám: ……………………………..szül.adat:…………………………………….……………………….
  hallgató teljes tanfolyami képzését ……………………………………………….. kategóriában a …………….……számú tanfolyamon.

 2. A képzés helyszínei:
  – Elméleti oktatás: …………………………………………………………………………………..
  – Bü oktatás:  ………………………………………………………………………………………
  – Rutin gyakorlópálya: ……………………………………………………………………………..
  – Forgalmi oktatás váltási helye: ……………………………………………………………………

 3. Az elméleti tanfolyam:
  – Kezdési időpontja: …………………………………….…
  – Befejezése:             ………………………………………

 4. Az elméleti képzés tandíját(…………..……….-Ft) az elméleti tanfolyam kezdetekor, a gyakorlati képzés tandíját (…………………..………..-Ft) a gyakorlati képzés megkezdésekor kell befizetni a képzőszerv pénztárába.
  Iskolarendszerű képzésben résztvevő hallgatók a TÁJÉKOZTATÓBAN foglaltak szerinti térítési díjat fizetnek (…………..……-Ft).

 5. ……………………………….………………….. hallgató nyilatkozom arról, hogy hozzájárulok a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adataim kezeléséhez. A képzőszervnek a teljes képzési szolgáltatására vonatkozó tájékoztatóját átvettem, megismertem és elfogadom.

 6. Az esetleges szerződésbontáskor a PTK jogszabályai az irányadók.


Kelt: ……………………………………………

…………………………………….              ……………………………………..     ……………………………………

               hallgató                                              szülő                                              iskolavezető

A hallgatótól átvett dokumentumok jegyzéke:

 • …………………………………………              …………………………………………
 • …………………………………………              …………………………………………

Tájékoztatók

Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Autósiskola

TÁJÉKOZTATÓ

1.Az ügyfélfogadás helye és ideje:
Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 6440 Jánoshalma Bernáth Zoltán utca1/A H, K, SZ, CS: 8,00-15,00. P:8,00-12,00

2.A tanfolyamra jelentkezés módja (T. kategória): írásban, telefonon ,személyes megjelenés útján
 A jelentkező regisztrálása után az iskolavezető ismerteti a vállalkozási feltételeket, valamint a tanfolyam kezdetének várható idejét.  
3.Az előírt alkalmassági vizsgálat:
– nincs  
4.Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja:
A képző szerv szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal szervez elsősegély-nyújtási tanfolyamot és vizsgát.

5.A tanfolyamra történő felvétel feltételei: 15 és fél éves életkor, jelentkezési lap kitöltése, az elméleti oktatás díjának befizetése,közlekedésbiztonsági alkalmasság, írni olvasni tudás  
6.A vizsgára bocsátás feltételei:
 Elméleti vizsga: (Közlekedési alapismeretek; Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás )
 a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, az elméleti vizsgadíj befizette,a 16. életévét betöltötte, vagy annál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb,az elméleti oktatás díját befizette  
 Gyakorlati vizsga:    (Rutin + Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés,
                                 Forgalmi )
 az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott, a tanfolyam gyakorlati részét igazoltan elvégezte.a betöltött 16. életév, a gyakorlati vizsgadíjat befizette, a gyakorlati oktatás díját befizette
 Egyéb: forgalmi vizsga csak sikeres rutin + BÜ.vizsga után tehető, nem kell elméleti vizsgát tenni és tanfolyami gyakorlatot teljesíteni annak, aki az 1984. január 01-je után szerzett, de legalább 2 éve meglévő lassú jármű vezetői igazolványát mg. vontató vezetésére kívánja kiterjeszteni.
Az előírt vizsgákat a első sikeres elméleti vizsga időpontjától számított két éven belül lehet letenni.
7.A T. tanfolyam tantárgyai és minimális óraszámai:
 Alapismeretek (elméleti tárgyak)
– Közlekedési ismeretek    min. 14 óra
– Járművezetés elmélete    min. 6 óra
– Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek    min. 6 óra
– Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás  min. 10 óra
A „Közlekedési alapismeretek”, a „Járművezetés elmélete”, a „Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek” és a „Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás” tantárgyak összes (együttes) óraszáma minimálisan 46 óra
A „Minimálisan kötelező óraszám” az egyes tantárgyakra minimálisan fordítandó óraszámokat jelölik. A tantárgyak tényleges óraszámait a képző szerv határozza meg az adott tanulói igények alapján úgy, hogy az egyes tantárgyak minimális óraszámaira és tantárgyak összes (együttes) óraszámára vonatkozó előírások is teljesüljenek.
Összesen: 46 óra  
 Járművezetési gyakorlat
 Alapoktatás   3 óra
 Főoktatás:
– városi vezetés                  3 óra
– országúti vezetés             3 óra
– vezetés könnyű terepen   3 óra
         Összesen:               12 óra
  
 Az elméleti órák időtartama  45 perc,
Gyakorlati órák időtartama   50 perc
  
 A képzőszerv a minimális óraszámokra épülő tantervek alapján végzi a képzést.
 
8.A választható járműtípusok:
A gyakorlati oktatás csak saját járműinkkel történik. ZETOR 5211-es ZETOR 6211-es ZETOR 6421 Proxima ZETOR Proxima CL80
  
9.Az elméleti tárgyak oktatása során a 10% feletti hiányzás, miatt kiesett tananyagot pótfoglalkozás keretében kell elsajátítani.
A pótfoglalkozás óradíja: 9000.-Ft  
10.Tandíj külsős tanulóknak:
 – Elméleti tandíj, konzultációs óradíj: 128 8000Ft, óradíja: 2800.-Ft/óra
 – Gyakorlati tandíj:
    121 200.-Ft
    Vezetés óradíjai:
  – alapoktatás  9500.-Ft/óra
  – főoktatás: városi vezetés 9500.-Ft/óra
                  országúti vezetés 9500.-Ft/óra
                  vezetés könnyű terepen  9500.-Ft/óra
  – vizsgaóra : 7200.-Ft/óra
   
 Az iskolarendszerű képzésben résztvevő tanulóink:
 Mezőgazdasági gépész. Gazda. Mezőgazdasági gépésztechnikus.
Mezőgazdasági technikus.
 Tanfolyamdíjat nem, csak e-learning: T kat. vizsgafelkészítő (12 óra / 90 nap, 5 400 Ft, illetve tanfolyami hozzájárulást fizetnek. A hozzájárulás mértéke 194 000.-Ft.
A tanfolyami hozzájárulást legkésőbb a forgalmi vizsgáig kell befizetni.
– A pótórák óradíja megegyezik az alap és főoktatásért fizetett óradíjakkal. – E-learning pótóra díj 4 700Ft.
  
  
  
  
  
11.Az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alóli mentesítés feltételei:
 A 39/1999. KFF Szabályzat 7. pontjában felsorolt képesítésekkel (meg- felelő oklevelek – főiskolai, technikusi – szakmunkás-bizonyítványok) rendelkező személyeket a tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesít.
A vizsgakötelezettség alóli mentesítési kérelem a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik.
  
12.A tanulók jogai:
 oktató jármű választásavezetési időpont választásaképzőszerv változtatásaa fel nem használt tanfolyamdíj visszaigénylése
  
 A tanulók kötelezettségei:
 az elméleti képzés tandíját az elméleti képzés megkezdésekor, a gyakorlati képzés tandíját a gyakorlati képzés megkezdésekor a képzőszerv pénztárába befizesse.minden foglalkozáson köteles résztvenni, a 10% feletti mulasztást pótolni kell.a foglalkozásokon pontosan, vezetésre alkalmas állapotban köteles megjelenni
  
13.A tanuló áthelyezés és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja:
 A tanuló kezdeményezésére – amennyiben más képzőszervnél kívánja a tanulmányait folytatni – a „Tanuló áthelyező”-t 3 példányban kell kitölteni. 1 példány marad az elbocsátó képzőszervnél, kettőt vagy a tanulónak, vagy 10 napon belül a befogadó képzőszervnek kell továbbítani.
  
14.A képző szerv jogai:
 amennyiben a hallgató a tandíjat a fent említett határidőkig nem fizeti be, a képzőszerv a hallgató képzését nem kezdi megamennyiben a hallgató valamilyen okból kifolyólag a képzéstől eláll, a képzőszervek joga van az addig nyújtott szolgáltatásért járó díjat, valamint a kezelési költséget levonni
 A képző szerv kötelessége:
 Az érvényben lévő oktatási tematika, valamint a vállalkozási feltételekben foglaltak szerint végezni a teljes tanfolyami képzést.
  
15.Az oktatási helyszínek:
 Elméleti képzés: – Jánoshalma Bernáth Zoltán utca 1/A.
 Bü. képzés:        – Jánoshalma Kiserdő tanya 19.
 Gyakorlati képzés:
– alapoktatás: – Jánoshalma Kiserdő tanya 19. – főoktatás:    – Jánoshalma bel- és külterülete
  
16.Vizsgadíjak (a tandíjon felüli költség, melyet GKM rendelet határoz meg)
 – Közlekedési alapismeretek4.600.-Ft
 – Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás4.600.-Ft
 – Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés4.400.-Ft
 – Rutin3.500.-Ft
 – Forgalmi3.600.-Ft
 Befizetése:
 kártyás befizetés  / KAV, Baja, Nagy István u. 40./pénztári befizetés /képzőhelyünk házipénztárában/
  
17.A képzés felügyeletét ellátja:
 KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály 6000 Kecskemét, Szent István körút 19/a. +36-76-795-110  
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. IV. em. 410. +36-1-814-1819
  

„B” kategória

Határozatlan ideig szünetel!

A képzésben való részvétel feltételei:

 • betöltött 16,5 év,
 • 8.osztály elvégzése,
 • orvosi alkalmasság,

Csak saját tanulóiknak, e-learning képzés.

Sikeres elméleti vizsga után, tanulóáthelyező kiadásával tetszés szerint választott autósiskolánál folytathatják a gyakorlati képzést.

Jelentkezéshez szükséges:     jelentkezési lap kitöltése

                                               orvosi alkalmassági igazolás,

                                               8. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány, és másolata

                                               vezetői engedély másolat (ha már rendelkezik vezetői engedéllyel)

Alapfokú iskolai végzetség az alábbiak szerint igazolható:

– Személyazonosító okmányokba Magyarországon bejegyzett, saját jogon szerzett doktori címmel,

– Az iskolai végzettség igazolására szóló okmány

– Eredeti példányával,

– A közjegyző vagy a kiállító által hitelesített példányával,

– Külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával, (a hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban), vagy

– Külföldi bizonyítvány és oklevél esetén olyan – hatáskörrel rendelkező – magyar hatóság által hozott elismerő határozattal, honosítási záradékkal, hatósági bizonyítvánnyal, hatósági igazolással, tájékoztatással vagy három hónapnál nem régebbi Magyarországon felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszony igazolással, amely kimondja, hogy az adott bizonyítvány vagy oklevél legalább alapfokú végzettséget igazol, vagy annak meglétét előfeltételezi.

Az elméleti tanfolyam tanulóink részére:
Csak saját tanulóiknak, e-learning képzés.

A tanulóinknak elméleti képzése költsége az Edukresz által meghatározott alapár,

Tanulóinkat terhelő költségek:

Csak saját tanulóiknak, e-learning képzés.

A tanulóinknak elméleti képzése költsége az Edukresz által meghatározott alapár,
B kategóriás képzés                           60 óra / 90 nap           9 000 Ft                     

B kategóriás képzés + Elsősegély     60 óra / 90 nap           11 000 Ft       

B kategóriás képzés                           75 óra / 180 nap         9 900 Ft
B kategóriás képzés + Elsősegély     75 óra / 180 nap         11 900 Ft

Pótóra díj: 2500 Ft

Vizsgadíjak: 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet alapján

            elmélet      4600Ft

Befizetés az iskola pénztáránál történik, illetve / KAV, Baja, Nagy István u. 40./

A hatósági vizsga:

A vizsga részei:

 • Elméleti vizsga
 • A vizsga helye: / KAV, Baja, Nagy István u. 40./

Megjegyzések a vizsgákkal kapcsolatban:

 • Gyakorlati oktatás csak sikeres elméleti vizsga után kezdhető el.
 • Gyakorlati vizsgára csak betöltött 17. életév után bocsájtható a jelölt.
 • A vizsgabizottság a sikeres gyakorlati (forgalmi) vizsga után a vizsgaigazolást csak közúti elsősegélynyújtó vizsgával rendelkezők részére adja ki.
 • Közúti elsősegélynyújtó tanfolyamot a Vöröskereszt szervezi.
 • Az első sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül a gyakorlati vizsgákat be kell fejezni.
 • Az ötödik sikertelen forgalmi vizsga után csak rendkívüli, sikeres pályaalkalmassági vizsga után tehetők további forgalmi vizsgák.

A képzés felügyeletét ellátó szervezetek megnevezései:

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály

Bács-Kiskun Megyei Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztály

6000 Kecskemét, Szent István körút 19/a.

+36-76-795-110

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság

1082 Budapest, Vajdahunyad utca 45. IV. em. 410.

+36-1-814-1819

Bővebb tájékoztatás: jhszaki.hu weboldalon.

Jánoshalma,                                                                          Szakál László

                                                                       Gépjármű oktatás, iskolavezető